< content="Phát động mô hình Quyết tâm hoàn lương xây dựng cuộc sống tại xã Ninh Nhất" /> < content="Ngày 8/9, UBND xã Ninh Nhất và Công an thành phố Ninh Bình phối hợp tổ chức hội nghị triển khai mô hình tái hòa nhập cộng đồng "Quyết tâm hoàn lương, xây dựng cuộc sống". Đây là mô hình điểm được thực hiện trên địa bàn thành phố Ninh Bình.">

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất

Phát động mô hình "Quyết tâm hoàn lương, xây dựng cuộc sống" tại xã Ninh Nhất

Ngày 8/9, UBND xã Ninh Nhất và Công an thành phố Ninh Bình phối hợp tổ chức hội nghị triển khai mô hình tái hòa nhập cộng đồng "Quyết tâm hoàn lương, xây dựng cuộc sống". Đây là mô hình điểm được thực hiện trên địa bàn thành phố Ninh Bình.

Phát động mô hình

Các thành viên tham gia mô hình ký kết giao ước thực hiện mô hình.

Trong những năm qua công tác quản lý, giúp đỡ, bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù xã Ninh Nhất đã đạt được những kết quả nhất định. 

Hầu hết các cá nhân được hỗ trợ tìm kiếm việc làm hoặc tự tìm kiếm việc làm; một số cá nhân được giúp đỡ vay vốn để ổn định cuộc sống. Bản thân người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa  phương đã có những chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, qua đó vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, tích cực tham gia lao động sản xuất và công tác xã hội để ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên bên cạnh đó, công tác quản lý, giúp đỡ, bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù xã Ninh Nhất còn có những hạn chế nhất định.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Ninh Nhất đã triển khai mô hình  tái hòa nhập cộng đồng "Quyết tâm hoàn lương, xây dựng cuộc sống" nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Theo đó, mô hình được thực hiện với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, thôn, xóm trên địa bàn xã. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo chức năng, nhiệm vụ để quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. 

Các thành viên tham gia mô hình có trách nhiệm kịp thời tuyên truyền các quy định về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân trong khu dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình có người chấp hành xong án phạt tù để cảm hóa, giúp đỡ họ về làm ăn sinh sống tại địa phương, đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng bền vững, tránh tái phạm... 

Tại hội nghị, các thành viên tham gia mô hình đã ký kết giao ước thực hiện mô hình; những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nỗ lực tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống. 

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất:Tin, ảnh: Kiều Ân

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet172 dang ky bet171 dang ky bet177 dang ky bet174 dang ky bet173 dang ky bet175 dang ky bet184 dang ky bet178