< content="Huyện ủy Yên Khánh quán triệt các nội dung cơ bản trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" /> < content="Ngày 9/9, Huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối các xã, thị trấn trong toàn đảng bộ huyện nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cơ bản tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt Quy định số 69- QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.">

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất

Huyện ủy Yên Khánh quán triệt các nội dung cơ bản trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 9/9, Huyện ủy Yên Khánh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối các xã, thị trấn trong toàn đảng bộ huyện nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung cơ bản tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; quán triệt Quy định số 69- QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Huyện ủy Yên Khánh quán triệt các nội dung cơ bản trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất:Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Hoàng Văn Thắng, TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Khánh đã giới thiệu 6 nội dung trọng tâm trong tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam", gồm: Chủ nghĩa xã hội là gì; Mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam; Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam; Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nội dung xuyên suốt các bài viết trong cuốn sách là sự phân tích biện chứng, lý giải thấu đáo những câu hỏi lớn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khẳng định việc lựa chọn con đường đi lên CNXH ở nước ta là hoàn toàn đúng đắn. Các nội dung trong tác phẩm là cơ sở để quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, tạo nên sự thống nhất tư tưởng trong toàn xã hội, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện những mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe quán triệt các nội dung mới trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Qua đó góp phần siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công tác Đảng.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thông tin nhanh một số kết quả quan trọng đã đạt được của Đảng bộ huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất:Tin, ảnh: Kiều Ân

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet172 dang ky bet171 dang ky bet177 dang ky bet174 dang ky bet173 dang ky bet175 dang ky bet184 dang ky bet178