< content="Huyện Kim Sơn tổ chức tập huấn về Luật Biên phòng Việt Nam" /> < content="Sáng 8/9, tại Rạp Kim Mâu, UBND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trên địa bàn. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 25 điểm cầu các xã, thị trấn của huyện.">

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất

Huyện Kim Sơn tổ chức tập huấn về Luật Biên phòng Việt Nam

Sáng 8/9, tại Rạp Kim Mâu, UBND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và nhân dân trên địa bàn. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 25 điểm cầu các xã, thị trấn của huyện.

Huyện Kim Sơn tổ chức tập huấn về Luật Biên phòng Việt Nam

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Mạnh Tuấn

Tại hội nghị, các báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề chính, đó là: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; nội dung cơ bản của Nghị định 106/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định 02/2021/NĐ-CP ngày 2/12/2021 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng; Thông tư số 02/2022/TT-BQP ngày 7/1/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các lực lượng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và các lực lượng thuộc Bộ Quốc phòng trong thực thi nhiệm vụ biên phòng; Thông tư số 163/2021/TT-BQP ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định hình thức quản lý, bảo vệ biên giới thường xuyên và quản lý, bảo vệ biên giới tăng cường của Bộ đội Biên phòng.

Qua hội nghị tập huấn nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Kim Sơn. Đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất:Thái Học

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet172 dang ky bet171 dang ky bet177 dang ky bet174 dang ky bet173 dang ky bet175 dang ky bet184 dang ky bet178