< content="Bế mạc kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV" /> < content="Sáng 15/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường; biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.">

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất

Bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV

Sáng 15/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại hội trường; biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất:Các đại biểu dự phiên bế mạc kỳ họp.

Chủ tọa điều hành kỳ họp có các đồng chí: Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hà, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Mở đầu phiên họp, các đại biểu thảo luận tại hội trường về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐND tỉnh, sự triển khai linh hoạt, sáng tạo của UBND tỉnh. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới; công tác thẩm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ; hoạt động tiếp xúc cử tri được quan tâm; tổ chức hiệu quả phiên giải trình, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, thực sự dân chủ, cởi mở; các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, có chất lượng; việc bàn bạc, trao đổi và thảo luận tại kỳ họp được tiến hành kỹ lưỡng, thể hiện rõ quan điểm với từng nội dung cụ thể.

Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, các đại biểu nhận định báo cáo đã phản ánh toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, làm nổi bật những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nêu một số băn khoăn: cần giải pháp quyết liệt để cải thiện các chỉ số tăng trưởng và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường; đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh, xúc tiến đầu tư, cải cách hành chính, thu hút các nhà đầu tư lớn; tiếp tục rà soát các dự án được giao đất, kiên quyết thu hồi đất các dự án chậm tiến độ; bố trí nguồn lực hợp lý để chủ động phòng - chống dịch; rà soát, kịp thời khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế nếu có để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, nâng cao chất lượng nước sạch nông thôn; tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

HDND tỉnh
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phân tích, giải đáp một số ý kiến của các đại biểu.

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất: 

Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đồng thời trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã đóng góp ý kiến đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. 

Đặc biệt là quan tâm đến các giải pháp để tỉnh ta tiếp tục có bước phát triển tốt hơn trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Đây là cơ sở để UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố cùng cả hệ thống chính trị đồng tâm, hợp sức, quyết tâm thực hiện tốt, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Về các ý kiến đóng góp vào báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp bổ sung để hoàn thiện báo cáo và tổ chức triển khai có hiệu quả.

Đồng chí khẳng định: UBND tỉnh kiên định, nhất quán quan điểm của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XXII đã đề ra là tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững.

Đồng chí cũng phân tích, giải đáp băn khoăn của một số đại biểu về công tác thu ngân sách; chính sách hút đầu tư; chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến tốc độ tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt thấp...

Về giải pháp phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: UBND tỉnh và các ngành đã thảo luận với quyết tâm rất cao để nỗ lực đạt được tốc độ tăng trưởng là 7%, trong đó, tập trung dư địa vào 2 lĩnh vực quan trọng là du lịch, dịch vụ và nông nghiệp. 

Đồng thời trao đổi về một số chỉ số đánh giá về hoạt động của chính quyền, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh…

Về các dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, trên cơ sở ý kiến các đại biểu và giải trình của các sở, ngành liên quan, UBND tỉnh thống nhất, tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo.

Đối với các dự thảo báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với thẩm định của các Ban của HĐND tỉnh. Đồng thời nhấn mạnh: Đây là những nghị quyết quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, các đại biểu góp ý một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo nghị quyết để HĐND tỉnh xem xét thông qua.

Sau phần thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành biểu quyết thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Theo đó có 18 nghị quyết được biểu quyết thông qua với sự nhất trí của 100% đại biểu có mặt dự kỳ họp.

HDND tỉnh
Đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất: 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XV đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 

Với tinh thần đổi mới, đoàn kết các vị đại biểu HĐND tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, trí tuệ, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Điểm lại những kết quả đạt được và khó khăn, tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết HĐND tỉnh thống nhất cao với những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh 6 tháng cuối năm 2022. 

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quyết liệt, khẩn trương đôn đốc giải quyết những vấn đề mà cử tri kiến nghị và đại biểu HĐND tỉnh đã nêu tại kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận các tờ trình, đề án và biểu quyết thông qua 19 nghị quyết quan trọng (1 nghị quyết thông qua trong ngày làm việc đầu tiên (13/7) và 18 nghị quyết thông qua trong phiên họp sáng 15/7). Đây là những cơ sở pháp lý góp phần tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Với các nghị quyết được thông qua, đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh và các ngành chức năng có kế hoạch ngay để triển khai cụ thể, thực hiện nghiêm túc nghị quyết của kỳ họp.

Các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và toàn thể nhân dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri trong tỉnh, tích cực, chủ động trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân; nghiên cứu, tìm hiểu, nắm bắt thực tiễn của cuộc sống và xã hội để kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND và các cơ quan liên quan.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần, tình cảm tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất.

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất:Nhóm PV

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet172 dang ky bet171 dang ky bet177 dang ky bet174 dang ky bet173 dang ky bet175 dang ky bet184 dang ky bet178