< content="Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn giải pháp gỡ khó cho các dự án trọng tâm" /> < content="Sáng 8/9, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.">

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất

Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn giải pháp gỡ khó cho các dự án trọng tâm

Sáng 8/9, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn giải pháp gỡ khó cho các dự án trọng tâm

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; đại diện một số Ban Xây dựng Đảng của Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Báo cáo tình hình thực hiện 16 dự án trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm 2022.

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: Trong 16 dự án trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có 13 công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và 3 tổ hợp dự án ngoài ngân sách.

Đối với 13 công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, đến nay, có 1/6 công trình khởi công mới sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đang triển khai thi công đáp ứng tiến độ theo yêu cầu (dự án xây dựng tuyến đường Đông - Tây giai đoạn 1), 5 dự án còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa thi công; 4/7 dự án chuyển tiếp sử dụng vốn ngân sách Nhà nước đang triển khai thi công đúng theo tiến độ cấp vốn (3 dự án còn lại, có 1 dự án đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ để quyết toán, 2 dự án đang hoàn thiện hồ sơ thẩm định trình UBND tỉnh điều chỉnh dự án).

Đối với 3 tổ hợp dự án ngoài ngân sách hiện đã có 1 dự án khánh thành đó là Nhà máy ô tô HTMV số 2; 1 dự án đã chuẩn bị xong mặt bằng để chuẩn bị thi công giai đoạn tiếp theo, các dự án còn lại đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các quy hoạch xây dựng có liên quan. 

Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm 2022, theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: 8 tháng đầu năm 2022, tổng số vốn giải ngân đạt trên 3.533 tỷ đồng, bằng 56,2% kế hoạch (Ninh Bình là tỉnh có tỷ lệ giải ngân đạt cao so với các tỉnh, thành phố trong cả nước). 

Tuy nhiên vẫn còn những vướng mắc: tiến độ thi công các công trình khởi công mới trong năm 2021 chuyển tiếp sang năm 2022 còn chậm; một số dự án có mức kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân 8 tháng đầu năm 2022 đạt thấp hoặc chưa giải ngân; một số dự án chưa thi công nhưng lại đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc đề xuất điều chỉnh dự án đầu tư…

Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan của những khó khăn, bất cập, đồng thời đề xuất các giải pháp giải quyết.

Theo các đại biểu, hầu hết các dự án gặp vướng mắc do liên quan đến giải phóng mặt bằng, vốn và các thủ tục giải ngân của các dự án; năng lực của một số nhà thầu còn những hạn chế, chưa chủ động trong giải quyết các vướng mắc, công tác tổ chức triển khai thực hiện và sự phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, trong khi đó giá nguyên vật liệu xây dựng tăng đột biến gây khó khăn trong xây dựng dự toán...

Để tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai thực hiện đầu tư các dự án, các đại biểu cho rằng yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người, theo đó phải tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; phải cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn có năng lực; phải tăng cường thông tin phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư trong giải quyết các vướng mắc.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị cần tập trung bố trí nguồn lực cho các dự án đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả. Rà soát, điều chuyển vốn các dự án chậm giải ngân, ưu tiên bố trí cho các dự án, công trình trọng tâm giải ngân tốt, có nhu cầu vốn. Các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể, toàn hệ thống chính trị tập trung, quyết liệt cho công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo an ninh trật tự cho việc thi công các dự án để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu làm rõ hơn một số vấn đề mà đại biểu quan tâm thảo luận. Trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong triển khai thực hiện các dự án; kết quả đầu tư công và tiến độ giải ngân...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà khẳng định đây là hội nghị chuyên đề, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu tăng hiệu quả đầu tư công, tăng tiến độ, chất lượng các công trình dự án, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy bàn giải pháp gỡ khó cho các dự án trọng tâm
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu kết luận hội nghị.

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất: 

Đánh giá cao vai trò chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trong lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng tâm, trong thực hiện kế hoạch đầu tư công 8 tháng đầu năm 2022, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, đồng thời đề nghị cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Theo đó, đối với 16 dự án trọng tâm, đồng chí đề nghị tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đẩy nhanh tiến độ của dự án, nhất là các khó khăn, vướng mắc thuộc về quy trình, thủ tục đầu tư; về trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, trong đó cần quan tâm xây dựng khu tái định cư, lấy sự ổn định của người dân làm trọng và phải được đặt lên hàng đầu, tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai.

Tiếp tục có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, lưu ý cần lựa chọn ưu tiên những dự án trọng tâm để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Xác định khả năng thực hiện kế hoạch vốn năm 2022 để kịp thời điều chuyển nguồn vốn cho các dự án giải ngân tốt, có nhu cầu vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Xem xét tình hình thực tiễn, khả năng bố trí kế hoạch vốn năm 2023 để có phương án bố trí vốn hiệu quả, đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần làm rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, cá nhân liên quan; đánh giá đúng năng lực, tinh thần, thái độ thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để có phương án bố trí, sắp xếp công việc hiệu quả.

Đối với tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, đồng chí đề nghị tiếp tục có các giải pháp tạo nguồn lực, trong đó tập trung thực hiện cơ chế đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, nhất là đối với các dự án được giao kế hoạch vốn lớn, tỷ lệ giải ngân còn đạt thấp.

Kịp thời rà soát, điều chuyển vốn đầu tư sang cho các dự án có nhu cầu vốn, giải ngân tốt, không để xảy ra tình trạng lãng phí nguồn lực. Tập trung quyết liệt cho công tác Quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Lưu ý trong giải phóng mặt bằng phải lắng nghe và giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, đề  xuất chính đáng của người dân; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao.

UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm những giải pháp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về giám sát chuyên đề thực hiện chủ trương đầu tư các dự án từ năm 2019 đến hết năm 2021. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của chủ đầu tư, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm tìm ra các giải pháp giải quyết khó khăn cho từng dự án, xác định trọng tâm của trọng tâm và chốt thời gian hoàn thành. Tổ chức thực hiện các giải pháp đã đề xuất, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và phải cụ thể hóa trách nhiệm cá nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng trao đổi, làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào công tác tổ chức, cán bộ.

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất:Mai Lan - Đức Lam - Thanh Tú

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet172 dang ky bet171 dang ky bet177 dang ky bet174 dang ky bet173 dang ky bet175 dang ky bet184 dang ky bet178