< content=" Infographics Cùng hành động vì bầu không khí của chúng ta" /> < content="Chủ đề của Ngày quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh 7/9/2022 là "Cùng hành động vì bầu không khí của chúng ta."">

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất

[Infographics] Cùng hành động vì bầu không khí của chúng ta

Chủ đề của Ngày quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh 7/9/2022 là "Cùng hành động vì bầu không khí của chúng ta."

[Infographics] Cùng hành động vì bầu không khí của chúng ta

 

Ủy ban thứ hai của khóa họp thứ 74 của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 26/11/2019 đã thông qua nghị quyết chỉ định ngày 7/9 hằng năm là "Ngày quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh," nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng và nhu cầu cấp thiết của việc nâng cao nhận thức cộng đồng ở tất cả các cấp và thúc đẩy và tạo điều kiện cho các hành động cải thiện chất lượng không khí.

Chủ đề của ngày 7/9/2022 là "Cùng hành động vì bầu không khí của chúng ta"./.

kết quả tỷ số bóng đá hôm nay nhanh nhất:Nguồn: vietnamplus.vn

Nhận xét về giao diện mới của báo Ninh Bình
dang ky bet169 dang ky bet170 dang ky bet172 dang ky bet171 dang ky bet177 dang ky bet174 dang ky bet173 dang ky bet175 dang ky bet184 dang ky bet178